• Plankote haritaları
• Halihazır haritalar
• Güzergah haritaları
• Kamulaştırma haritaları
• Maden, taş ocağı haritaları
• Sınır tespiti
• Parsel aplikasyonu
• Proje aplikasyonu
• İmar planı uygulamaları
 (yola terk, ifraz, tevhid, vb.)
• Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi
 (sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)
• Yükseklik ölçümü
 (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.)
• Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama
• Yol proje uygulamaları